ANA SAYFA

 

M.İ.S. ÇAY PROGRAMINDA ÜCRETLENDİRME

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLLERDE YAPILMAKTADIR.

               

 

·         M.İ.S. ÇAY PROGRAMININ GARANTİ SÜRESİ 2 YILDIR.

·         PROGRAM SATIN ALINDIKTAN SONRA 2 YIL SENELİK BAKIM ANLAŞMASI VE SERVİS-DESTEK HİZMETİ ÜCRETSİZDİR.

·         2 YIL GARANTİ İSE PROGRAM SATIN ALINDIĞI YIL + SONRAKİ YIL OLACAK ŞEKİLDE UYGULANMAKTADIR.

·         GARANTİ SONRASI SENELİK BAKIM ANLAŞMASI, SADECE İSTEYEN FABRİKALAR İLE YAPILACAKTIR.

·         DİĞER DETAYLAR İÇİN LÜTFEN 0532 627 19 68 NUMARALI TELEFON İLE GÖRÜŞÜNÜZ.

 

 

 

* TEK KULLANICILI VERSİYON SATIŞ FİYATI : 3,500 TL

* ÇOK KULLANICILI VERSİYON SATIŞ FİYATI : 6,000 TL

* TEK KULLANICILI VERSİYON SENELİK BAKIM ÜCRETİ :   500 TL

* ÇOK KULLANICILI VERSİYON SENELİK BAKIM ÜCRETİ : 1,000 TL

  Not. Yukarıdaki Fiyatlara %25 Gelir Vergisi ile %18 KDV Dahil Değildir.

 

 

ANA SAYFA

 

Serbest Meslek Kazançlarında
Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/template/main/images/ic_title_cizgi.gifAçıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/template/main/images/ic_title_cizgi_uc.gif

 

Kanun Ad

GELİR VERGİSİ KANUNU

Madde No

18

Kapsam

(3239 sayılı Kanunun 40. maddesi ile değişen madde) (4444 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.2000) Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.(*)

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.(**)
(*) Madde 18 _ (Değişmeden önceki şekli) (3239 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesiyle değişen madde) Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanunî mirascılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hâsılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

(**)4369 sayılı Kanunun Geçici 7'nci maddesine göre; 1.1.1999-31.12.2008 tarihleri arasında; Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen hasılatın aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamını aşan kısmı için 18 inci maddedeki istisna uygulanmaz.
Bu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/template/main/images/ic_title_cizgi.gifAçıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/template/main/images/ic_title_cizgi_uc.gif

 

B.K.K. No

2009/14592

Resmi Gazete Tarihi

03/02/2009

Resmi Gazete No

27130

Kapsam

Karar Sayısı : 2009/14592

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2008 tarihli ve 126698 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17,

b) Diğerlerinden % 20,

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20,

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,

 

ANA SAYFA

 

 

Sites CounterWebsite Visits Sites CounterWebsite Visits