MİS  ÇAY  PROGRAMI

http://www.misyazilim.com

 

Mis Çay Programı çalıştırıldığında aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi yetki kontrolu ve şifre sorgulaması ekranı gelir. Burada programa giriş için gerekli olan kullanıcı adı ile ve kullanıcı şifresi girilmelidir. Çalışma yılı olarak ta bulunduğumuz yıl otomatik olarak gelecektir. Eğer geriye dönük yıllar için çalışmak istenirse çalışma yılını değiştirilebilir. Fabrika adı kendi fabrikamızın adı olarak karşımıza gelecektir. Eğer çok kullanıcılı bir sistemde çalışılıyorsa veya birden çok fabrikası olan yerlerde çalışılmak istenen fabrika seçimi yapılır.

 

 

 

 

* Programı çalıştırıp girdikten sonra ilk önce  tanıtımlar menüsünden başlanmalıdır.

Tanıtımlar menüsünde aşağıdaki resimde görülen menü seçenekleri bulunmaktadır.

 

*Tanıtımlar menüsünden başlarken de en alttan yukarıya doğru başlanmalıdır.

İlk tanıtımı yapılacak olan mahalle ve köy tanıtımlarıdır. Sonra sırasıyla aşağıdan yukarıya doğru bütün menü seçeneklerine girilerek gerekli tanıtımlar yapılmalıdır.

 

 1. Mahalle ve Köy Tanıtımı : Üreticilerin adreslerinde ve diğer tüm adres bilgisi gerektiren yerlerde kullanılacak olan tüm mahalle ve köy tanıtımları buradan yapılır.
 2. Fabrika Tanıtımı : İlişki içerisinde bulunulan diğer özel sektör yaş çay fabrikalarının tanıtımları buradan yapılır. Örneğin aktarma alıp göndermek amaçlı....
 3. Kooperatif Tanıtımı : Yaş çay üreticilerin bağlı oldukları kooperatiflerin tanıtımı buradan yapılır.
 4. Ziraat Odası Tanıtımı : Yaş çay üreticilerinin bağlı oldukları ziraat odalarının tanıtımı buradan yapılır.
 5. Depo Tanıtımı : Ürünlerin (ticari malların) bulunduğu depoların tanıtımı buradan yapılır
 6. Ürün Tanıtımı : Yaş çay karşılığı verilen kuruçay ve diğer tüm ürünlerin tanıtımı ile istenen her türlü mal yada hizmetin tanıtımı buradan yapılır.
 7. Alımyeri Tanıtımı : Yaş çay mübayasının yapıldığı ve üreticilerin bağlı oldukları alımyerlerinin tanıtımı buradan yapılır.
 8. Cari Hesap Tanıtımı : Yaş çay üreticilerinin dışındaki, parasal ilişkide bulunulan her türlü gerçek yada tüzel kişilerin tanıtımının yapıldığı yerdir.
 9. Üretici Tanıtımı : Yaş çay üretici tanıtımlarının yapıldığı bölümdür. Yaş çay üreticilerine ait her türlü detaylı bilginin girileceği yerdir. Burasının önemi oldukça fazladır. Burada yer alan bütün bilgilerin eksiksiz, tam ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir.

 

Programın kullanımında temel mantık aşağıdaki gibidir.

- Yeni bir kayıt girişi yapmak istenince Ekle düğmesine tıklanmalıdır.

- Ekle dedikten sonra ilgili kutulara gerekli bilgi girişleri yapıldıktan sonra Kaydet tıklanmalıdır.

- Var olan bir kayıt üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde önce Değiştir denmelidir.

Sonra ilgili bilgi üzerinde istenen değişiklikler yapıldıktan sonra Kaydet tıklanmalıdır.

- Var olan bir kaydı silmek için Sil düğmesine tıklanmalıdır.

- Yapılan bir işi yarıda kesmek istenirse Vazgeç düğmesine tıklanmalıdır.

- Kayıtlar arasında dolaşmak için Önceki veya Sonraki düğmelerine tıklanmalıdır.

- Mevcut tüm kayıtları tekrar hafızaya getirtmek için Tazele düğmesine tıklanmalıdır.

 

 

Mahalle ve Köy Tanıtımı :

 

Fabrika Tanıtımı :

Kooperatif Tanıtımı :

 

Ziraat Odası Tanıtımı :

 

Depo Tanıtımı :

 

Ürün Tanıtımı :

 

Alımyeri Tanıtımı :

 

Cari Hesap Tanıtımı :

 

Üretici Tanıtımı :

 

*Üretici tanıtım kartındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.

 

Üretici Arayıp Sorgulama (AraBul) :

 

Raporlama Ekranı :

 

Yaş Çay Menüsü :

 

Yaş Çay Kayıt Girişi :

 

Yaş çay kayıt girişi ekranında günlük apel kayıt girişleri yapılır. Alımyerlerinde veya fabrikada yapılan mübayaların kayıt girişleri buradan yapılır. Yaş çay apel kayıt giriş işlemi aşağıdaki şekilde yapılır.

 1. Ekle tıklanır.
 2. Mübaya yapılan alımyeri no girilir. (Her bir alımyeri için tek bir defa girlmesi yeterlidir.)
 3. Üretici hesap no bilgisi girilir yada üretici seçilir.
 4. Yaş çay brüt kg miktarı girilir.
 5. Kaydet denir.

 

Eğer “eksik bilgiler var lütfen tamamlayınız” diye bir mesaj ile karşılaşılırsa ilgili yaş çay apel kaydı yapılamayacaktır. Bunun nedenleri arasında; üretici bilgilerinde eksik vardır yada mübaya yapılan alımyeri numarası girilmemiştir veya brüt yaş çay kg miktarı eksiktir.

Bundan dolayı yaş çay kayıt girişi yapmaya başlamadan önce üretici tanıtımlarının tam ve doğru olarak yapılmış olması, alımyeri tanıtımlarının yapılmış olması ve parametre bilgilerinin girilmiş olması gerekmektedir.

Yaş çay apel kayıt girişleri günlük yapıldığından geriye dönük istenen tarih seçildiğinde o güne ait apel kayıtlarına ulaşmak mümkündür. Daha sonra istenen kayıt bulunup seçildiğinde o kayıt üzerinde her türlü işlem yapılabilir, değiştirilebilir, silinebilir, kontrol edilebilir.

 

Yaş çay kayıt giriş işlemi sırasında hakediş tutarı ve yasal kesintiler hesap edilir. Hesap işlemi sonucunda Ytl cinsinden kuruş yuvarlaması yapılır. Yasal kesintilerin yapılıp yapılmaması seçimliktir. Yasal kesintileri yap seçeneği seçili ise yani okey işareti konulmuş ise gerekli yasal kesintiler yapılır.

Su firesi kesintisi yap seçeneği seçili ise belirtilen yüzdelik oranda su firesi kesintisi yapılır.

Yaş çay kg fiyatı bilgisine istenen değer yazılarak değişik fiyatlarda yaş çay alımı yapılabilir.

Kayıt AraBul düğmesi ile girilen yüzlerce hatta binlerce kayıt arasından istenen üreticiye ait apel kaydı veya kayıtları bulunabilir. Cari Kartı düğmesi ile istenen bir üreticinin Üretici Cari Kartı bakılabilir.

 

Yaş Çay Raporları :

 

 

Yaş çay raporları ekranında sürgün bazında, iki tarih aralığında ve iki alımyeri aralığında çok çeşitli raporlar alınabilmektedir. Yukarıdaki listede belirtilen bütün rapor çıktılarını iki tarih ve iki alımyeri aralığında almak mümkündür. Yaş çay mübaya ve apel kayıt girişi ile ilgili her türlü sorgulama ve kontrol işlemleri buradan yapılabilmektedir. Fabrika bazında ifadesi ile başlayan rapor seçenekleri tüm alımyerlerini rapora getirir. Alımyeri aralığında ifadesi ile başlayan rapor seçenekleri ise Başlangıç Alımyeri No ile Bitiş Alımyeri No değerlerinde belirtilen alımyerlerini rapora getirir.

Sağ tarafında (Mub.Yap.Alımyeri) = Mübaya Yapılan Alımyerı anlamındadır. Bu ifade bulunan rapor seçenekleri mübayanın yapıldığı alımyeri numarasına göre çalışır, yani üreticinin bağlı olduğu alımyerine göre değil mübayanın yapıldığı alımyerine göre. Sağ tarafında (Üretici Alımyeri) bulunanlar ise üreticinin bağlı oldukları alımyerlerine göre çalışırlar.

 

* Raporlama ekranlarında istenildiği kadar ve sınırsız sayıda deneme yanılma yoluyla işlem yapılabilir. Bu şekildeki kullanım herhangi bir soruna neden olmaz. Gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

 

Müstahsil Makbuzu :

 

Müstahsil makbuzu ekranında sürgün bazında, iki tarih aralığında, iki alımyeri aralığında ve iki cüzdan numarası aralığında müstahsil makbuzu bastırılabilmektedir. Yazıcı matbu evrak seçiminde  Matbu (Hazır) Evrak Kullanılacak diye ve Boş (Düz) Kağıt Kullanılacak diye iki seçenek bulunmaktadır.

Matbu (Hazır) Evrak Örneği

Boş (Düz) Kağıt Örneği

 

Yasal Kesinti Raporları :

 

Yasal kesinti raporları ekranında, yaş çay apel kayıt giriş esnasında yapılan kesintilerin detaylı listelerini almak mümkündür. İki tarih aralığında ve iki alımyeri aralığında seçilen kesinti türüne ait detaylı listeler alınır.

 

Bağkur Disket İşlemleri :

 

Yaş çay üreticilerinden yapılmış olan bağkur kesintilerinin disket yolu ile ilgili bağkur il müdürlüklerine teslim edilmesi amacı ile kullanılır. Böylelikle yaş çay üreticilerinden kesilmiş olan bağkur kesintilerinin o kişilerin adına bilgisayar ortamına aktarılması kolaylıkla sağlanmış olur. Hazırlanan text dosya email yolu ile de bağkur genel müdürlüğüne gönderilebilmektedir.

 

Ödeme Menüsü :

 

Parasal Ödeme İşlemleri :

 

Parasal ödeme işlemlerinde, çok gelişmiş ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

Bu bölümden üreticilere her türlü ödeme yapılmaktadır. Kuruçay karşılığı ödeme çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Sadece kuruçay olarak değil başka ticari mal yada hizmet ile de ödeme yapılabilmetedir. Örneğin un, şeker, zeytin, peynir, yağ, taşkömürü v.b. her türlü mal karşılığı ödeme yapılabilmektedir.

Ödeme işlem sırası aşağıdaki gibidir.

1.      Yeni Ödeme Ekle  düğmesi tıklanır.

2.      Sol üst taraftan ödeme şekli seçilir. Örneğin kuruçay karşılığı ödeme seçilir.

3.      Ödemenin yapılacağı üretici seçilir veya girilir.

4.      Ödemeye konu olacak yaş çay tarih aralığı girilir. 01 Ocak-31 Aralık tarihleri otomatik olarak gelir.

5.      Ödeme işlem tarihi belirlenir. Günün tarihi otomatik olarak gelir.

6.      Ödeme tutarı girilir. Üreticinin bakiyesi otomatik olarak gelir.

7.      Ödeme yapılan kişinin bilgisi girilir. Üreticinin adı soyadı otomatik olarak gelir.

8.      Üreticinin istediği kuruçay çeşiti seçilir ve miktarı girilerek ödeme listesine eklenir.

9.      Ödeme tutarı kadar kuruçay çeşitleri ve miktarları girilerek ödeme listesine eklenir.

10.  Ödemeyi kaydet denerek işlem tamamlanır.

 

List.Yazdır düğmesine tıklanarak ödeme listesi yazıcıdan yazdırılarak çıkartılır ve depo sorumlusuna gönderilir. Depo sorumlusu ödeme listesinde belirtilen kuruçayları üreticinin kendisine teslim ederek ödeme listesindeki teslim alanın imzası bölümünü üreticiye imzalatarak kendi kaşesini vurur ve ilgili klasöre yerleştirir.

 

Peşin yada Nakit Ödeme :  Nakit ödeme yapılırken yine aynı şekilde;

Ödeme işlem sırası aşağıdaki gibidir.

 1. Yeni Ödeme Ekle  düğmesi tıklanır.
 2. Sol üst taraftan ödeme Peşin yada Nakit Ödeme seçilir.
 3. Ödemenin yapılacağı üretici seçilir veya girilir.
 4. Ödemeye konu olacak yaş çay tarih aralığı girilir. 01 Ocak-31 Aralık tarihleri otomatik olarak gelir.
 5. Ödeme işlem tarihi belirlenir. Günün tarihi otomatik olarak gelir.
 6. Nakit ödeme tutarı girilir. Üreticinin bakiyesi otomatik olarak gelir.
 7. Ödeme yapılan kişinin bilgisi girilir. Üreticinin adı soyadı otomatik olarak gelir.
 8. Ödemeyi kaydet denerek işlem tamamlanır.

 

 

Çek yada Senet ile Ödeme : 

Yaş çay karşılığı ödemelrin çek ile yada senet ile ödenmesi durumlarında kullanılır.

 

Kurumsal Ödeme (İcra,Maliye,Vergi,SSK) :

Müstahsillerin hakedişlerinden her türlü zorunlu kesintiler buradan yapılmaktadır. Kesintilerde tıpkı ödeme mantığı ile çalışmaktadır. Yani üreticiye icra gelmişse kurumsal ödeme seçeneği ile icra kesintisi yapılmalıdır.

 

Parasal Ödeme Raporları :

 

Parasal ödeme raporları ekranından ödemeyle ilgili her türlü sorgulama yapılabilmektedir ve raporlama yazıcı çıktısı alınabilmektedir. Burada da yine aynı şekilde iki tarih arası ve iki alımyeri arası sorgulama yapılabilmektedir.

 

Stok İşlemleri:

 

Stok Giriş-Çıkış İşlemleri :

 

Stok İşlem Raporları :

 

Cari Hesap İşlemleri :

 

Cari İşlem Hareketleri :

 

Cari İşlem Raporları :

 

Nakliye İşlemleri

Nakliye Parametreleri :

 

Akaryakıt Fiyat Farkı :

 

Nakliye Araç Tanıtımı :

 

Nakliye Kayıt Giriş İşlemi :

 

Kontrol Büro Kayıt Girişi :

 

Kontrol Büro Raporları :

 

Destekleme Primi İşlemleri :

 

Raporlama ve Yazıcı Çıktı İşlemleri Aracı

 

Rapor Önizleme Menü Seçenekleri :

 

Üzerinde Disket Simgesi olan ve Mouse ipucu Save Report olan butona  tıklandığında

gelen ekranda dosya adı (File Name) yazılır ve Kayıt Tipi (Save As Type) kısmından

Excel Spreadsheet (*.XLS) seçilirse bu çıktı ekranı aynı şekilde Excel dosyası olarak yeniden kayıt edilecektir. Excel e aktarılacaktır. RTF File (*.RTF) seçilirse Word e transfer eder.

 

 

Baskı önizleme ekranından yazıcıya gönderip yazdırma işlemi yapmak için Printer  simgesine tıklamak yeterlidir.

Yazıcı seçimi ve yazıcı kağıt ayarları yapmak için ise  butonuna basılmalıdır.

 

Bu butonlar ise görüntü ebatları ile ilk sayfa, önceki sayfa, sonraki sayfa, son sayfa ve istenilen sayfa numarasına direk gitmek için kullanılır.

 

 Close butonu, baskı önizleme ekranını kapatıp çıkmak için kullanılır.

 

http://www.misyazilim.com